Modulová chata 16

Modulová chata 16

 • Rozměry:6,1 x 4.8 x 3,3 m
 • Dispozice:1+KK
 • Počet ložnic:1
 • Doporučení:
 • Dostupnost:Skladem
 • Pobočka:Stochov, Slovanka

Cena:430,459.00 Kč
Popis

Nabízíme Vám ke koupi zánovní nízkoenergetickou modulovou chatu složenou ze dvou dílů s možností Vaší osobní prohlídky v naší provozovně Stochov Slovanka 273 03. 

 

MODULOVÁ CHATA, skl. č. 16

Vnější max. roz. ca: 5,48+0,75 x 4,8 x 3,3 m (délka x šířka x výška) 

Vnější stavební roz. modulu 1 a 2: 6,23 x 2,4 x 3,3 m 

Vnitřní světlá výška místnosti: 2,31 m 

Celková užitná plocha ca: 19,2 m² (15,8 + 3,4 m²)

Celková maximální hmotnost:  8 t (5+3 t)

 

1 RÁM

Základem jsou dvě starší, použité samonosné ocelové konstrukce námi dodatečně dovybavené a dovyztužené novými ocelovými profily včetně provedení základního nátěru krycí barvou. Spodní část je po celé ploše zakrytovaná pozinkovaným plechem. 

Plocha ocelového rámu je ustavena na Vámi připravené betonové patky a pásy.

 

2 PODLAHA

Spodní část: pozinkovaný tvarovaný plech spojený s nosníky.

Izolace: minerální vata 200 mm.

Vrchní část: cementotřísková deska (2x 12 mm) s přeloženými spáry připevněná k podelnému dřevěnému roštu z latí 

ustaveném na ocelových nosnících. Plocha v sanitární části opatřena penetračním nátěrem.

Krytina: standardní PVC lino Novoflor Standard Klasik.

Zatížení: do 100 Kg/m2.

 

3 SKLADBA STĚNY 

Fasádní omítka: silikonová, zrnitost 1,5 mm, ostín bílá (MAS) Den Braven ozn. RS 1,5 mm, odstín šedá Weber SE5D line 2013 OP3.

Spodní omítka: lepící stěrková hmota a sklolaminátová mřížka, cel. tl. 5 mm.

Polystyren: fasádní EPS lepený na OSB desky, tl. 80 mm.

Desky: standardní OSB desky uchycené k thermopanelu a rámu, tl. 12 mm, opatřena penetračním náterem.

Thermopanel: samozhášivý polystyren EPS (ekologicky nezávadný a recyklovatelný) bez tepelných mostů, součinitel prostupu tepla U = 0,21 W/(m2.K), tl. 140 mm.

Deska: sádrokartonová deska (dále jen SDK) uchycená k thermopanelu, tl. 12,5 mm. 

Celková tl.: obvodové stěny 260 mm.

 

4 PŘÍČKY

Stěnová konstr.:pozinkovaný profil Knauf CW, UW 75 mm + 2x SDK, tl. 12,5 mm, technologie dtto vnitřní obložení, cel. tl. 150 mm.

 

5 STROP

Základ: standardní stavební SDK, tl. 12,5 mm, SDK podhled uchycen k jeklovým střešním ocelovým profilům rámu spoje zatmelené PU tmelem.

Izolace: minerální vata, tl. 200 mm, 

Parozábrana: polyethylenová fólie, tl. 0,2 mm.

Laťové podbití: dřevěná konstrukce a latě jsou uchycené na ocelových nosných profilech ocelového rámu. Horní část laťí opatřená hydroizolačními pásy z oxidovaného asfaltu. 

 

6 STŘECHA

Provedení: pultová.

Skladba: geotextílie, spádové klíny (80-170 mm) Polystyren EPS 100S, parozábrana, plastová střešní hydroizolační fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou FATRAFOL 810.

 

7 VÝBAVENÍ

Plastové dveře, okna, parapety:

plastové profily fa Kömmerilng CLASSIC 76.6 kom. konstr.78 mm zasklená trojtými izolačními skly. Okna jsou osazeny obvodovým kováním fa Siegenia-Aubi titan af a kování rolničkovými čepy. Hlavní vstupní dveře oteviratelné ven 1000 x 2100, klika-klika, typ CLASSIC 76. Instalci plastových oken provedla firma Stylo – Jaroslav Marek z Rožnova pod Rad..

Interiérové dveře a zárubně: budou instalovány prodávajícím do termínu předání. 

Exteriérové obložení: dřevěné profily ošetřené základním nátěrem budou instalovány prodávajícím do termínu předání. 

Elektrické topení: 2 ks, el. přímotop 1,5 kW, AEG, typ WKL 1503 U.

 

8 ELEKTROINSTALACE

Celkové provedení elektroinstalace a použitého montážního materiálu odpovídá platným předpisům, normám ČSN  33 2000, certifikacím. Proudová soustava má standardní údaje 3 PEN AC 50 Hz 400/230V TN-C, 3 NPE AC 50 Hz 400/230V TN-S. Hlavní elektrická rozvodná skříň (dále jen RSM) má odpovídající jističe a hlavní chránič 20A/3/B. Rozvaděč je zabudován v SDK příčce ve výšce 1,2 – 1,5 m nad úrovní podlahy.

Hlavní přípojku elektrického napětí pomocí přívodního kabelu celkové délky 5 metrů ukončenou 3-kolíkovou, 1-fázovou přípojkou.

Cena nezahrnuje výchozí zprávy, revizi elektrického zařízení, konečné revizní zprávy a označení RMS domu štítkem. 

 

4 ks vývod pro stropní interiérové svítidlo

1 ks vývod pro stropní exteriérové svítidlo (hl. vstupní dveře)

4 ks vypínač 

1 ks vypínač u vstupních dveří 

5 ks zásuvka dvojitá (230 V) 

4 ks zásuvka jednoduchá (230 V) 

3 ks samostatně jištěná „stropní el. kabel-vývod“ na topení 

1 ks samostatně jištěná zásuvka na ohřev vody

 

9 SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

1 ks umyvadlo JIKA včetně příslušenství

1 ks wc kombi JIKA

1 ks sprchový kout ROLLTECHNIK  roz. 800 mm, výška 2000 mm  

Kompletní vodovodní rozvody, odpadní svod v souladu s normami. Výstupní přípojka je vyvedená spodní zabedněnou plechovou částí. 

Hlavní vodovodní přípojka (bez hl. uzávěru a tlakoměru) je v prostoru SDK příčky (kuchyň-koupelna).

Podlahová Krytina: dlažba  a obdklad stěny do výšky 2,13 m.

Elektrický akumulační ohřívač: DRAŽICE OKCE 80, instalace svisle, objem 80 l včetně expanzní nádoby Refix DE 8.

 

10 TECHNICKÁ A OSTATNÍ PŘIPRAVENOST KUPUJÍCÍHO 

- stavební povolení či ohláška podle vyjádření úřadů včetně veškerých poplatků a povolení úřadů, institucí,

- případné posudky (nařízené úřady a institucemi),

- inženýrské sítě,

- svedení dešťové vody,

- stavební proud 400 V, 230 V,

- autojeřáb 35t pro vykládku modulových dílů a ustavení,

- přípojení přípojek k samotnému místu a prostupu v podlaze,

- příjezdová cesta musí umožnit bezproblémový průjezd nákladu a autojeřábu k místu vykládky jednoho kamiónu (souprava) s dvěma díly převážených na nákladním voze včetně dostatku manipulačního prostoru na nebo u Vašeho pozemku-místa předání a umístění domu.

- kuchyňská linka.

 

11 ZÁKLADY

zajišťuje kupující dle doporučení prodávajícího nebo vlastního rozhodnutí,

nejsou součástí ceny,

informační nákres do 1 týdny od podpisu kupní smlouvy a uhrazení zálohy č. 1.

Kupujícímu je doporučeno zabednění celé spodní části opatřené ventilačními průduchy nutných pro zajištění cirkulace vzduchu pod spodní částí.

 

13 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Přípojky:

kupující zajišťuje na své náklady konečné přezkoušení a konečnou elektrickou revizi (elektroinstalace, sanitárního zařízení, vytápění, rozvody vody a odpadu) před vzájemně dohodnutým termínem předání modulového domu.

Fasáda:

opravu fasády (manipulací atd.) po ustavení a předání předmětu koupě si zajišťuje kupující svépomocí.

Střešní krytina:

podélné překrytí v místě spoje dvou části domu plastovou střešní hydroizolační fólií na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou FATRAFOL 810 si zajišťuje kupující svépomocí.

 

Celková cena bez DPH: 430.459,- Kč* 

Celková cena s 21% DPH: 520.855,- Kč* 

 

Nakládka a doprava*:

obsažena v cel. ceně do 200 km ze Stochova Slovanky 273 03, okr. Kladno, za předpokladu přístupnosti k místu vykládky, příjezdové cesty pro nákladní vůz a autojeřáb (případně velký VZV s prodlouženými „vidlemi“ délky 2,5 m) zajišťující vykládku domu (hradí kupující).

Dodání*:

do 5 týdnů  za předpokladu podepsání kupní smlouvy, dodržení platebních podmínek, tech. přípravy a základů.

Záruka*:

6 měsíců od podepsání předávacího protokolu.

Platba*:

záloha č. 1 ve výši 30 % po podpisu kupní smlouvy z cel. ceny,

záloha č. 2 – doplatek do kupní ceny do 30 dnů před termínem dovozu kupujícímu a předáním předmětu koupě (případně dle vzájemné osobní dohody).
Kontaktní informace

Všechny uvedené mobilní domy máme skladem! Neváhejte nás prosím kontaktovat ohledně nabídky mobilních domů či nových, zateplených modulových staveb, děkujeme Vám.

 • Prodejní centrum Stochov

  Provozovna Stochov Slovanka 273 03 Stochov Slovanka

 • Sídlo společnosti a fakturační adresa

  Meziříčská 100 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

  IČ: 02102145, DIČ: CZ02102145

 • Michal Janoušek, obchodní zástupce a prokurista

  +420 778 000 213, prodej@mobilnidomy-az.cz

 • Jaroslav Marek, jednatel

  +420 603 966 122, info@mobilnidomy-az.cz

 • Kateřina Marková, administrativa

  +420 603 966 122, info@mobilnidomy-az.cz

Kontaktujte nás